Kvalitetssatsningar för högskolan riskerar att bli ett nollsummespel

Saco Studentråd är positiva till att Högskolverket i budgeten får ett uppdrag att se över arbetsmarknadsanknytningen i högre utbildning.

Publicerad: Torsdag 22 sep 2011

- Vi är mycket positiva till att arbetsmarknadsanknytningen ses över, säger Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd. Den är en viktig komponent i en högkvalitativ utbildning, men arbetsmarknadsanknytningen måste vara relevant för den aktuella utbildningen och av god kvalitet.

- Arbetsmarknadsanknytning i högre utbildning likställs ofta med praktik, men det finns en bred flora av metoder för att få en god arbetsmarknadskoppling, fortsätter Lisa Gemmel. Inom vissa utbildningar är till exempel case från verkligheten ett bättre sätt att få in arbetslivet i utbildningen.

Regeringen föreslår även omfördelning av medel för att höja kvaliteten på samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Pengarna tas från platser från så kallade inaktiva studenter, pengar som använts för undervisning men getts för studieplatser. Vidare föreslås stora utvidgningar av vård- och civilingenjörsutbildningarna.

- Vi är positiva till att de utarmade samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna får sig ett välbehövligt tillskott. Samtidigt undrar vi vad som händer med kvaliteten på de utbildningar vars pengar nu finansierar satsningen, säger Lisa Gemmel.

- Saco Studentråd ser även risk för kvalitetsbrister i vård- och civilingenjörsutbildningarna. Det är en utökning inom resurskrävande utbildningar, säger Lisa Gemmel. Vi ser bland annat problem med den verksamhetsförlagda utbildningen inom vårdutbildningarna där handledningstiden helt enkelt inte kommer att räcka till, och därmed försämra utbildningskvaliteten.

- Sammanfattningsvis riskerar satsningarna på högskolan att bli ett nollsummespel då vissa utbildningar får stärkt kvalitet, medan andra utbildningars kvalitet riskeras att försämras, avslutar Lisa Gemmel, ordförande för Saco Studentråd.