Saco studentråds kongress 2018

Kongressen är studentrådets högsta beslutande organ och årets stora studentfackliga händelse. Det är en helg fylld med spännande diskussioner, beslut och möten. På kongressen är du som förtroendevald i en studentsektion med och stakar ut den politik som Saco studentråd ska driva nästkommande år. Du väljer även de personer som ska företräda organisationen det följande året.

Senast uppdaterad: Måndag 15 okt 2018

2018 års kongress går av stapeln den 1-2 december på Bosön. Årets tema för kongressen är "Studenternas insikter ger framtidens utsikter". Anmälan är öppen mellan den 5  till 19 oktober och under den tiden hittar du anmälningsinformation här.

I menyn till vänster hittar du mer information om hur du motionerar (kommer), om konferensanläggningen Bosön, kongresshandlingar (kommer) samt vem du ska ta kontakt med om du undrar något.

Kongressen är inte bara studentrådets högsta beslutande organ, utan också en mötesplats, med möjlighet för förtroendevalda inom medlemssektionerna att träffa varandra. Under kongressen väljs även styrelsen för kommande verksamhetsår.

Saco studentråd består av sina 20 medlemssektioner. Det är inte styrelsen som beslutar om vilka frågor man ska driva, utan dessa förhandlas fram på kongressen. Förslagen stöts och blöts, både i plenum där man går efter talarlista och i mer informella sammanhang. Efter detta tar man beslut om vad studenrrådets styrelse ska göra under kommande år.

Kongressen är också en social händelse. Eftersom det är årets största evenemang för Saco studentråd kommer representanter från hela landet. Den första dagen avslutas traditionsenligt med en middag, där man kan diskutera annat än de frågor som tagits upp i plenum. Det är ett uppskattat tillfälle att träffa studentrepresentanter från helt andra utbildningar än sin egna.

Mot slutet av kongressen ska en ny styrelse väljas. Valberedningen ger ett förslag, efter att ha arbetat med att ta fram kandidater under hösten. Dessa presenteras, och de får svara på kongressombudens frågor. Om kongressen anser sig vara nöjda väljs de och tillträder vid årsskiftet

Varmt välkommen!

Vad är egentligen en kongress?

Ladda hem dokument som förklarar vad du kan förvänta dig som ombud på Saco studentråds kongress;

Ordlista.pdf
Kongressens arbetsordning kommer att läggas upp inom kort.