Investera i morgondagens utförare – bättre matchning på vägen in och ut ur högskolan

Högre utbildning är en av våra viktigaste investeringar för framtiden. Det gäller både samhället och individen. För att Sverige ska stå sig konkurrenskraftigt i en alltmer globaliserad värld är befolkningens utbildningsnivå avgörande. I takt med att digitalisering och teknikutveckling ersätter och skapar nya behov av arbetskraft spås morgondagens arbetstagare inte bara behöva en högre kunskapsnivå. De måste även vara redo att investera i sin kompetensutveckling livet ut.

För att kunna möta dessa samhällsutmaningar behövs en långsiktigt hållbar högskolepolitik. Tyvärr ser vi hur resurserna till högskolan urholkas, på bekostnad av kvalitet och lärarledd tid. Var tredje programstudent hoppar av sin utbildning inom tre år. Bland de som tar sig hela vägen till examen är det alltför många som aldrig får ett jobb som matchar deras kompetensnivå. Många känner sig heller inte förberedda för de utmaningar de möter i arbetslivet. Detta är inte hållbart.

Saco studentråd vill se en högskola som tar tillvara på studenternas kompetens och rustar dem för de krav som ställs på en arbetsmarknad i snabb förändring. Vi har under flera års tid framgångsrikt drivit frågan om hur utbildningens koppling till arbetslivet kan stärkas. Arbetet är långt ifrån slutfört, och styrelsen vill därför att Saco studentråd fortsatt ska ha övergången till arbetsmarknaden i fokus för verksamheten.

En smidig övergång till arbetsmarknaden börjar med en välfungerande väg in i högskolan. Under verksamhetsperioden har styrelsen arbetat aktivt för att studenter ska kunna göra mer välavvägda utbildningsval. Styrelsen har lyft frågan om hur olika vägar in i högskolan, exempelvis fler relevanta sommarkurser, kan främja en breddad rekrytering och ett livslångt lärande. Styrelsen har även börjat undersöka hur alternativa urvalsprocesser skulle kunna främja en bättre matchning mellan studenternas motivation, utbildningens innehåll och det framtida yrket. Styrelsen föreslår att Saco studentråd ska ta arbetet vidare under nästkommande verksamhetsperiod.

Saco studentråds prioriteringar i korthet

  •  Studenternas skydd i socialförsäkringarna
    En god studiemiljö och en trygg studietid är avgörande för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig en utbildning av hög kvalitet.
  • Vikten av att värdera engagemang
    Urvalsprocessen till utbildningar på avancerad nivå utvecklas för att ge möjlighet för studenter att tillgodoräkna sig relevant engagemang utanför studierna vid antagningen, utöver akademiska meriter.
  • Snabbspår som en del av högskolan som plattform för integration
    Högskolor och universitet ska erbjuda möjlighet att validera utbildningar och färdigställa påbörjade utbildningar. Antalet snabbspår måste utökas ska vara en reguljär del av högskolors och universitets verksamhet, och ska finnas tillgängliga för fler utbildningar och yrkesgrupper än idag.

 

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV