Saco Studentråds yttrande avseende ”Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, m.m” U2010/222/UH

Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter.

Publicerad: Måndag 8 feb 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning