Saco Studentråds yttrande avseende Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1)

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1), och inkommer härmed med sitt yttrande.

Publicerad: Fredag 29 apr 2011

Nyckelord:
Jämställdhet,
Utbildning & forskning