Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Ta strid mot stressen

Flera undersökningar visar på alarmerande siffror över stress bland studenter och akademiker, skriver debattörerna.

Alltför många upplever idag hög stress på jobbet eller på högskolan eller universitetet. Akademiker är den grupp på arbetsmarknaden vars sjukfrånvaro under ett antal år har ökat snabbast. Dessvärre börjar den negativa spiralen redan innan de kommit in på arbetsmarknaden. Det måste både arbetsgivare och lärosäten ta på större allvar.

Idag fredag besöker Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och Saco studentråd, Linköpings universitet för att prata med fackligt engagerade studenter och universitetsanställda om stress och hållbarhet i ett gränslöst arbetsliv.

Flera undersökningar visar på alarmerande siffror. CSN:s årsredovisning 2018 visar att varannan student känner sig stressad under studierna. I en undersökning bland studenter som Linköpings universitet själva genomförde 2017 uppger 44 procent av studenterna negativ stress som ett hinder i studierna och andelen studenter med psykisk ohälsa har fördubblats sedan 2010.

Att arbeta aktivt med studenters fysiska och framförallt organisatoriska och sociala arbetsmiljö är idag eftersatt. Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för studenter, men universitet och högskolor gör dessvärre långt ifrån nog för att kväva stressproblematiken i sin linda.

Övergången till arbetslivet är sedan en utmaning i sig. Det är skönt att äntligen vara klar med sina högskolestudier och få ge sig i kast med det man utbildat sig till. Samtidigt är det en stor omställning. Att vara ny på en arbetsplats innebär alltid en extra påfrestning och viss stress.

Siffror som Saco beställt från den senaste arbetsmiljöundersökningen (Arbetsmiljöverket 2017) visar att många akademiker inte tycker att det är klart vad som förväntas av dem. En tredjedel av unga akademiker känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats någon gång varje vecka och nästan tre av tio känner olust inför att gå till jobbet och misströstar som följd av svårigheter på jobbet varje vecka.

Unga akademiker behöver bättre verktyg för att komma in i och orka stanna kvar i arbetslivet, utan ohälsa och utbrändhet. Det handlar om att under de första åren lära sig att hantera utmaningar och villkor i yrket. Till exempel är bra introduktioner och mentorskap effektiva metoder att komma in i jobbet. Det ökar chanserna till att man stannar kvar i sitt yrke och minskar risken för utbrändhet.

Vi har inte råd, vare sig ur ett individ- eller ett samhällsperspektiv, att unga nyutexaminerade akademiker hamnar i sjukskrivning efter bara något år i arbetslivet. Inte heller har vi råd att låta studenter drabbas redan innan de lämnat lärosätet. Nu är det dags att ge unga akademiker de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Saco vill se:

  • Tydligare och mer aktivt arbete med studenters arbetsmiljö på lärosätena
  • Ett väl fungerande organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna
  • Bättre introduktionsprogram för unga akademiker som till exempel innefattar mentorskap

Mimmi Rönnqvist
ordförande Saco studentråd

Göran Arrius
ordförande Saco


Debattartikel i Corren.se 10 maj 2019. 

Publicerad: 2019-05-10

Senast uppdaterad: 2019-11-04

Dela sidan