Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland studenter

Studenter är den grupp som drabbas värst av psykisk ohälsa. En ny undersökning gjord av Ungdomsbarometern för Sacos studentråd visar att fem av tio studenter har upplevt en försämrad ohälsa det senaste läsåret. – Siffrorna är alarmerande, Socialminister Annika Strandhäll måste agera, säger Malin Påhls Hansson ordförande Sacos studentråd.

Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen anser att deras psykiska ohälsa påverkar studierna negativt och värst drabbade är kvinnliga akademiker. Samtidigt uppger endast en av tio studenter att de har sökt vård hos studenthälsan.

- Det är oacceptabelt att siffrorna går åt fel håll. Nu måste trenden vändas till förmån för ett hälsosamt, kunskapsintensivt och konkurrenskraftigt Sverige. Därför behövs fler förebyggande insatser, säger Malin Påhls Hansson ordförande Sacos studentråd.

- Sacos studentråd vill att Studenthälsan på Sveriges lärosäten får utökade resurser och ett bredare uppdrag, säger Malin Påhls Hansson, ordförande Sacos Studentråd

Enligt undersökningen beror studenternas psykiska ohälsa till stor del på bostadsbrist, studenternas ekonomiska situation och en oviss framtid. Den grupp av studenter som är värst drabbad är jurister, naturvetare och medicinare.

- Studenter utgör morgondagens samhällsbyggare. Därför bör det vara intressant för ansvarig minister att investera i den här gruppen, säger Malin Påhls Hansson ordförande Sacos studentråd.

Konkreta förslag av Sacos studentråd:

  • Förebyggande insatser måste prioriteras i högre utsträckning. Synliggör Studenthälsan så att studenterna snabbt vet vart man kan söka hjälp.
  • Ge lärosäten uppgiften gällande ett rehabiliteringsansvar för studenter som drabbas av psykisk ohälsa.
  • Öka informationen om psykisk ohälsa och gör den lättillgänglig för studenterna.
Publicerad: 2018-08-28

Senast uppdaterad: 2018-08-28

Dela sidan