Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Saco studentråd om inflationen: Öka studiemedlet med 550 kronor i månaden

Inflationen ökar i spåren av pandemin och som resultat av Rysslands invasion av Ukraina. Konjunkturinstitutets marsrapport över konjunkturläget från 30 mars förutspår att inflationen under 2022 kommer uppgå till över 5 procent – det högsta sedan 1993. Ökade livsmedels- och energipriser pekas ut som drivande. Det får studenterna i Saco studentråd att reagera.

– Inflationen kommer sannolikt att drabba studenter värre än många andra grupper. Studenter lägger mer på livsmedel där prisökningarna väntas vara som högst. Det stora behovet av kollektivtrafik gör att även studerande sannolikt drabbas av det ökade priset på drivmedel, säger Albert Ohlin, ordförande för Saco studentråd. 

Saco studentråd anser att det borde genomföras en temporär höjning av studiemedlet, någonting som Miljöpartiet varit först med att föreslå. Den totala höjningen bör vara 550 kronor delat lika på studiebidraget och studielånet, vid fullt uttag av studiemedel. På så sätt täcks studenternas ökade kostnader vid en femprocentig höjning, baserat på den genomsnittliga studentens utgifter. 

 – Studenter är en ekonomiskt utsatt grupp med väldigt små marginaler. En högre inflation innebär en lägre inkomst i reella termer om inte inkomsten ökar i samma takt som inflationen. Att inte höja studiemedlet blir alltså en besparing på studenternas bekostnad. Det utrymmet finns inte i studenternas budget, säger Albert Ohlin. 

 Den temporära höjningen bör gälla året ut, anser Saco studentråd. 

 – Studiemedlet baseras på prisbasbeloppet men revideras bara en gång om året. Det betyder att de kostnadsökningarna som sker fram till årsskiftet inte kommer att täckas av studiemedlet förrän nästa justering, säger Albert Ohlin. 

 Saco studentråd framhäver att justeringen inte bör ske på bekostnad av andra reformer.  

 – Det handlar inte om en höjning i reella termer, utan en justering i linje med förväntade prisökningar. Därför kan det inte genomföras vid sidan av andra nödvändiga investeringar för högskolestuderande. I närtid handlar det främst om satsningar på studerandes psykiska ohälsa, studiekvalité och förutsättningar på högre utbildning för särskilt utsatta grupper som till exempel studerande föräldrar, säger Albert Ohlin. 

Om Saco studentråd: 
Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentfederation med över 115 000 studentmedlemmar från 17 av Saco:s 22 förbund. Vi driver frågor av vikt för studenter, med särskilt fokus på studenters ekonomiska situation, studiesociala situation och övergången mellan studier och arbetsliv. Vi är operativt fristående från Saco. 

För mer läsning: 
Studenternas krav: Höj studiemedlet för att matcha inflationen
Intervju med Albert Ohlin i Altinget, 5/4 2021

SCB: Alla har en personlig inflation  
Exemplet med den studerande har högst inflation under 2021  

KI: Svensk ekonomi står stark trots kriget 
Inflationen (KPI) beräknas uppgå till 5,3 procent under 2022 

MP: Stöd hushållen utan att hjälpa Putin 
Miljöpartiets förslag om att öka studiemedlet med 300 kr.  

CSN: Högskolestuderandes inkomster och utgifter 
Vad studerande lägger sina pengar på – bland annat 19 procent av inkomsten på livsmedel. 

Publicerad: 2022-04-05

Senast uppdaterad: 2022-04-05

Dela sidan