Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Fler i studier, fler i otrygghet

I den här rapporten kartlägger Saco studentråd bristerna i skyddsnätet för studenter och föreslår konkreta åtgärder för att trygga studenters situation under och efter studietiden.

Studenter som påbörjar en högre utbildning investerar i så väl sig själva som i samhället i stort, men går miste om stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet. De studenter som kommer direkt från gymnasiet lämnar sina föräldrars ekonomiska trygghet och de som går från arbete till studier lämnar den trygghet som de flesta anställda har. Samtidigt visar undersökningar, senast från Folkhälsomyndigheten 2018, att studenter upplever ångest, oro och stress i mycket högre grad än resten av befolkningen. Det är ohållbart att den som lägger flera år av sitt liv på att utbilda sig inte har en grundläggande trygghet under sina studier.

Studenternas inkludering i socialförsäkringssystemet handlar om hur vi som samhälle ser på högre studier. Anser vi att högre studier med en studietakt på 100% är en heltidssysselsättning så bör den ge tillgång till samma trygghet som andra heltidssysselsättningar gör. Därför behöver förändringar göras för att ge studenter en grundläggande trygghet inom sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är en förutsättning för att fler grupper ska våga söka till högskolan, och för att vi ska kunna lösa de stora utmaningar som idag finns på svensk arbetsmarknad.

Våra förslag:

  • Studenter ska kunna bli sjukskrivna på deltid (25%, 50%, 75%) i syfte att kunna förebygga sjukdom men också för att kunna rehabiliteras tillbaka till sina studier efter sjukdom.
  • Antalet karensdagar ska minskas från 30 till 14.
  • Lärosätenas ansvar för studenter som blir sjuka av sina studier ska förtydligas.
  • Lärosätena ska möjliggöra för studenter som behöver rehabiliteras tillbaka till full studietakt att studera program och kurser i lägre takt.

  • Studenter som blir föräldrar ska ges rätt till en föräldrapenning som motsvarar 100% av studiemedlet vid fullt uttag av föräldradagar.
  • Studenter ska kunna beviljas graviditetspenning vid studier som innebär påfrestande moment.
  • Tilläggsbidraget ska öka med 50%.

  • Arbetslöshetsförsäkringen ska innehålla ett examensvillkor som ger studenter möjlighet att söka ett kvalificerat arbete efter examen.
Publicerad: 2021-05-02

Senast uppdaterad: 2021-05-02

Dela artikeln