Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Studentinflationen

Enligt beräkningar från Saco studentråd var studenternas inflation 14,4 procent under 2022. Det är nästan sex procentenheter högre än vad studiemedlet höjdes med vid årsskiftet. Det innebär att studenternas köpkraft är kraftigt urholkad och därför kräver studentrådet särskilda satsningar.

När inflationen började öka kraftigt under 2022 rapporterades det flitigt om studenternas försämrade ekonomiska situation. Då Sverige inte har sett liknande inflationsnivåer på närmare 30 år är de snabbt ökande priserna ovant för i stort alla studerande.

Studiemedlet är indexerat mot prisbasbeloppet och ökade därför med 8,7 procent vid årsskiftet. Sedan dess har diskussionen om studenternas ekonomiska verklighet inte fått lika mycket uppmärksamhet.

Saco studentråd kan nu visa att höjningen av studiemedlet som genomfördes vid årsskiftet är långt mindre än vad den faktiska inflationen varit för Sveriges studenter. Studenternas inflation under 2022 var 14,4 procent, alltså nästan sex procentenheter högre än justeringen, enligt nya beräkningar. Om studiemedlet skulle justeras upp i nivå för att matcha studenternas kostnadsökningar skulle studiemedlet behöva vara 633 kronor högre varje månad.

Med tanke på att många studenter redan innan pandemin levde på små marginaler finns ett behov av att inte urholka köpkraften i den här utsträckningen som gjorts. Det gäller inte minst de studentgrupper som är mest ekonomiskt utsatta, som studerande föräldrar.

Därför uppmanar Saco studentråd regeringen att:

Genomföra en temporär höjning av studiemedlet med 600 kronor.
Saco studentråd vill se en temporär höjning av studiemedlet under 2023 med 600 kronor, för att täcka upp för den reella inkomstförlusten som studenterna genomlever till en följd av för låg uppräkning av studiemedlet. Då den senaste justeringen gjordes under tidig höst 2022 kommer nästa justering sannolikt att vara högre än inflationen år 2023, givet att inflationen sjunkit. Den temporära höjningen kan då avräknas mot nästa justering.

Höja tilläggsbidraget i studiemedelssystemet med 50 procent
Redan innan 2022 var gruppen studerande föräldrar en av de ekonomiska mest utsatta studentgrupperna. Saco studentråd vill se en permanent höjning av tilläggsbidraget med 50 procent.

Reformera bostadsbidraget
Alltför få personer som har rätt till bostadsbidraget söker det. Saco studentråd anser att reglerna måste bli mer transparenta och bidraget måste tillgängliggöras för fler studenter.

Publicerad: 2023-03-16

Senast uppdaterad: 2023-03-16

Ämne:
Studieval,
Utbildning
Dela sidan