Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Barnmorska

Barnmorskor arbetar med reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barnmorskan handlägger självständigt den normala graviditeten, förlossningen och postnatalperioden.

Kort om barnmorska


Barnmorskan har ett självständigt arbete och möter människor i olika åldrar genom hela livet. Barnmorskan vårdar primärt kvinnan men i yrkesutövningen  ingår även barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Barnmorskor ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. I arbetet ingår bland annat att göra undersökningar, vara ett stöd för kvinnan och ge smärtlindring vid behov. Barnmorskor arbetar också med preventivmedelsrådgivning, abortvård, gynekologiska hälsokontroller, ultraljud, behandling vid barnlöshet, utbildning och information kring amning och sex- och samlevnadsfrågor.

Utbildningen till barnmorska är en 1,5-årig vidareutbildning för legitimerade sjuksköterskor.

JobbetBarnmorskors lön

  • Genomsnittlig ingångslön (median) för nyexaminerade: 36 000 kronor per månad.
  • Genomsnittlig medianlön efter 10 år: 40 950 kr per månad. 
  • Genomsnittlig medianlön efter 20 år: 44 650 kr per månad.

Finns det jobb för barnmorskor?

Det är liten konkurrens om jobben. Stor brist på barnmorskor, delvis beroende på pensionsavgångar.

Vad gör barnmorskor?

Barnmorskor arbetar på barnmorskemottagningar, mödravårdscentraler, förlossnings- och BB-avdelningar samt amningsmottagningar. De arbetar också på ungdomsmottagningar, ultraljudsmottagningar, gynekologiska vårdavdelningar och mottagningar, infertilitetsmottagningar och klimakteriemottagningar.

Arbetsuppgifter

Barnmorskan arbetar med graviditets- och förlossningsvård, amningsvård, preventivmedelsrådgivning, abortvård och gynekologiska hälsokontroller. Barnmorskan träffar ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och nyfödda barn.

Vid en graviditet gör barnmorskan undersökningar för att kontrollera hur mamman och det väntade barnet mår. Barnmorskan stödjer och informerar de blivande föräldrarna om graviditet och föräldraskap. Att hålla i förlossnings- och föräldraförberedande grupper och utbildningar ingår i arbetet.

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för stöd och vård av mamman under hela förlossningen och de första timmarna efter att barnet är fött. Kvinnan undersöks och barnets hjärtljud kontrolleras. Barnmorskan ger kvinnan smärtlindring vid behov, samt instruktioner och stöd till kvinnan under hela förlossningen. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet och stödjer mamman vid den första amningen.

På en BB-avdelning arbetar barnmorskan med eftervård och amningsrådgivning. Även på BB undersöker barnmorskan barnet och ger mamman omvårdnad, vård och behandling. En stor del av arbetet handlar om att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman/föräldrarna.

Barnmorskan ger även råd och svarar på frågor om sex- och samlevnad, preventivmedel och sexuellt överförbara infektioner. Detta görs på barnmorskemottagningar, på mottagningar för kvinnor och män, samt på ungdomsmottagningar. Barnmorskan skriver också ut preventivmedel till kvinnor. Barnmorskan vårdar kvinnan i samband med abort.

Arbetstid

Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att arbetstiderna är under dagtid, kvällar och helger. Barnmorskor som arbetar på en mottagning arbetar oftast dagtid.

Har du en utländsk barnmorskeutbildning?

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.


Utbildning


För att utbilda sig till barnmorska måste man först ha studerat det treåriga sjuksköterskeprogrammet och ha legitimation som sjuksköterska. Därefter studerar man barnmorskeprogrammet under 1,5 år. Efter slutförd utbildning ansöker man om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen. Det tar sammanlagt 4,5 år att bli färdigutbildad barnmorska.

Barnmorskeprogrammet är en högskole- och universitetsutbildning på avancerad nivå. Den finns på flera orter i landet. För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Vidareutbildning

Som barnmorska kan man specialisera sig inom olika områden, till exempel arbetar barnmorskor med amningsvård, ultraljud, assisterad befruktning eller abortvård.

Som barnmorska kan man bli doktorand och disputera. Barnmorskor kan forska samtidigt som de arbetar inom vården eller arbeta som lärare på barnmorskeutbildning. Barnmorskor arbetar också som chefer inom hälso- och sjukvården.

Här kan du studera

Barnmorskeprogrammet är en högskole- och universitetsutbildning på avancerad nivå. Den finns i Borås, Falun, Göteborg, Kalmar, Karolinska institutet Stockholm, Linköping, Lund, Mälardalen Västerås, Skövde, Sophiahemmet Stockholm, Uppsala och Umeå. För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu

Behörighet

Se Antagning.se eller Studera.nu.


 

Mer information: Svenska Barnmorskeförbundet

SRAT/Svenska Barnmorskeförbundet är Sacos expert på barnmorskor

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.
Publicerad: 2019-02-12

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Dela artikeln