Civilekonom/Ekonom

Civilekonomer och ekonomer är utbildade att analysera och förstå komplexa ekonomiska frågor och sammanhang. De arbetar i alla branscher på arbetsmarknaden. Ekonomer fattar beslut och har ett fokus på affärs- och verksamhetsmässighet samt arbetar långsiktigt.

Var och hur arbetar en civilekonom/ekonom?

Utbildning för att bli civilekonom/ekonom

Behörighet

Utlandsstudier

Har du en utländsk civilekonom/ekonomexamen?

Lön före skatt

Arbetsmarknaden för civilekonomer/ekonomer

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Civilekonomerna

www.civilekonomerna.se

Jusek

www.jusek.se