Civilingenjör

En Civilingenjör kan arbeta inom många olika områden, beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. Utbildningen ger goda möjligheter till ett kreativt och utvecklande arbetsliv.

Kort om civilingenjör


Som civilingenjör har du en teknisk utbildning på högskolenivå och kan arbeta inom många olika områden. Arbetsuppgifterna kan till exempel bestå att i utveckla nya material, lösa tekniska konstruktioner i allt från broar till bilar och datorer, att planera tillverkningsprocesser eller att marknadsföra produkter och tjänster. Arbetsgivarna återfinns inom såväl den offentliga sektorn som i det privata näringslivet.  Ingenjörsyrket är i hög grad globalt och många svenska ingenjörer arbetar i internationella sammanhang.

Totalt finns det ett drygt hundratal olika utbildningsprogram till civilingenjör i Sverige. Utbildningen till civilingenjör omfattar 5 års studier och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Ett alternativ är den kortare (3 år) och mindre teoretiskt inriktade högskoleingenjörsutbildningen (se det avsnittet).

 

JobbetVilken lön har civilingenjörer?

Lönerna för civilingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt – inte minst – erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet civilingenjörer arbetar.

För nyexaminerade civilingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2021 enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik i spannet 32 000–39 000 kr per månad, med en median på 34 500.

Med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen för civilingenjörer utan chefsbefattning ca 48 000, och efter 20 år i arbetslivet 56 000 kr per månad. Medianlönen för chefer med motsvarande erfarenhet var ca 10 000 respektive 18 000 kronor högre. Lönerna kan också vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Vad jobbar civilingenjörer med?

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. 

Civilingenjörens arbetsuppgifter kan innebära allt från forskning och utveckling av ny teknik till produktionsplanering och marknadsföring. Med stigande erfarenhet får många civilingenjörer ledande roller. Civilingenjörer arbetar som regel tillsammans i projekt, där såväl högskoleingenjörer som andra utbildningsgrupper ingår.

I det privata näringslivet arbetar civilingenjörer på industri- och konsultföretag inom en mängd olika branscher – från gruv- och pappersindustri till samhällsbyggnad, elektronik och IT.

Den största gruppen statligt anställda civilingenjörer är lärare och forskare vid högskolor och forskningsinstitutioner. Civilingenjörer finns till exempel också vid stora statliga verk som Trafikverket och Lantmäteriverket samt inom försvarsförvaltningarna.

I kommunerna finner man civilingenjörer på tekniska eller ledande befattningar vid stadsbyggnadskontor, energiverk och fastighetskontor.

Ingenjörsyrket är i hög grad internationellt. Svenska ingenjörer arbetar både som direktanställda vid utländska företag och vid svenska företag verksamma i utlandet.

2021 fanns i Sverige ca 138 000 yrkesverksamma civilingenjörer (inklusive ett mindre antal med en masterexamen inom teknik). Ytterligare drygt 15 000 hade en forskarexamen i teknik.

Har du en utländsk civilingenjörsexamen?

Ingenjörsyrket är öppet för alla i Sverige och kräver ingen certifiering eller licens. Ingenjörer använder ofta titeln på sina examina, det vill säga högskoleingenjör eller civilingenjör (civ.ing), men det finns egentligen inget rättsligt skydd för titeln ingenjör.

I platsannonser kan "ingenjör" därför representera en mängd olika arbeten inom det tekniska området, som inte alltid kräver en ingenjörsutbildning från högskolan. 

Läs om lediga jobb och platsannonser på www.ingenjorsjobb.se
Läs mer om arbetsmarknaden på www.ingenjorskarriar.se/

Språket

Om du kan läsa, skriva och tala svenska så ökar dina chanser att få ett jobb. Vill du läsa svenska intensivt och snabbt bli redo för anställning? Det finns olika möjligheter beroende på var i Sverige du bor. Prata med din kommun om hur det ser ut där du bor.

Du som bor i Stockholms län kan läsa svenska för ingenjörer -SFINX Om du bor i en annan kommun än Stockholms stad eller Järfälla kommun och vill studera på SFINX måste du kontakta din kommuns sfi- eller vuxenutbildningsadministration. De kan i vissa fall bevilja ett godkännande för studier på SFINX.


Utbildning


Bra att känna till

Den som för första gången ser det stora utbudet av ingenjörsutbildningar kan lätt bli överväldigad. Det finns ca 150 olika utbildningsprogram till civilingenjör runtom i landet. En del finns på flera högskolor och universitet, andra bara på vissa. Programmen har många olika namn och och vad de leder till kan först verka knepigt att föreställa sig. Men inriktningar finns för vitt skilda intressen. Ge dig därför tid att ta reda på mer! Om du är hyfsad i matematik, har något slags intresse för teknik och är beredd att ge dig i kast med en krävande och spännande utbildning, tveka inte, även om det kan ta lite tid att börja se vilka möjligheterna är.

Utbildningens längd

Utbildningen till civilingenjör omfattar 5 års studier (300 hp) och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Civilingenjörsutbildning finns vid Blekinge tekniska högskola, Chalmers i Göteborg, Högskolan i Halmstad, Jönköping university, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt, från hösten 2020, vid Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet.

Även andra högskolor kan ibland erbjuda civilingenjörsprogram i samarbete med någon av högskolorna ovan. Den kortare (3 år) högskoleingenjörsutbildningen finns på dessa och ytterligare några högskolor (se detta avsnitt).

Inriktningar & vidareutbildningar

Civilingenjörsexamen ges inom ett stort antal teknikområden. Efter examen finns möjlighet att söka sig vidare till forskarutbildning.

Även alternativ med så kallad öppen ingång kan finnas. Där läser studenterna under ett första år (vanligtvis) samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter, innan de slutligen väljer inriktning.

Studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier har rätt att komplettera sina gymnasiebetyg med de kurser som saknas i kommunal vuxenutbildning, eller har möjlighet att söka (i konkurrens) till ett förberedande tekniskt basår i högskolan.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behörighet, se Studera.nu 

Utlandsstudier

De flesta högskolor med civilingenjörsutbildning har utbyte med lärosäten i andra länder. Sök mer information på det lärosäte du vill studera vid.

Se Arbetsförmedlingens video om att jobba som ingenjör i medicinteknik

Sveriges Ingenjörer är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se