Utbildning för att bli diakon

För att bli diakon krävs en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Därefter krävs studier i pastoralteologi under ett år vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

1. Fackutbildning vid högskola eller universitet

För att bli diakon krävs lägst kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med huvudområde, 90 hp, inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, alternativt annan kandidatexamen omfattande 180 hp, med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa.
eller
yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden (t ex socionom eller sjuksköterska).

2. Pastoralteologisk utbildning i Lund och Uppsala

Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner, diakoniprogrammet, ges på helfart under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin.

3. Utbildningsmoment förlagda till stiften
Innan du kan påbörja diakonprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De här utbildningsmomenten genomförs i ett av Svenska kyrkans stift. Studeranden tar själv kontakt med det stift denne önskar tillhöra. Diakonen tillhör Svenska kyrkans vigningstjänst. Detta innebär att studenten måste bli antagen som diakonkandidat av en biskop. Efter avslutad utbildning sker vigningen till diakon i det stift i Svenska kyrkan där vederbörande fått en tjänst.