Kommun & landstingssektor

Sacoförbunden uppträder i vissa sammanhang, som lokal part, gemensamt mot den kommunala arbetsgivaren. Detta sker genom ett lokalt Sacoråd eller lokal Sacoförening. Det handlar då om övergripande frågor om samverkan och arbetsmiljö, inte om lönefrågor vilka hanteras av respektive förbund.

Avtalen inom kommun- och landstingssektorn omfattar cirka 1 miljon medarbetare. Följande förhandlingsorganisationer/förbund förhandlar och sluter avtal med sin motpart Sveriges Kommuner och Landsting:

AkademikerAlliansen
AkademikerAlliansen är en förhandlingsorganisation som består av följande Sacoförbund: Civilekonomerna, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Saco-förbundet Trafik och Järnväg, SRAT, Sveriges Farmacevtförbund, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Tjänstetandläkarna, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund. Totalt ingår 60 000 Sacomedlemmar i AkademikerAlliansen.
www.akademikeralliansen.org

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR förhandlar för sina medlemmar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR: förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Förhandlingarna omfattar 28 000 medlemmar i Akademikerförbundet SSR.
www.akademssr.se

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund förhandlar själva för sina medlemmar inom denna sektor inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Förhandlingarna omfattar 25 000 medlemmar i Sveriges läkarförbund.
www.slf.se

Lärarnas Riksförbund
Sacoförbundet Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Lärarförbundet inom TCO bildat ett samverkansråd som förhandlar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Förhandlingarna omfattar 50 000 medlemmar i Lärarnas Riksförbund.
www.lr.se

Fysioterapeuterna
Fysioterapeuterna förhandlar för sina medlemmar inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR: förbundsområde Hälso- och sjukvård. Förhandlingarna omfattar 6 000 medlemmar.
www.fysioterapeuterna.se