FREDAG 29 JULI

Stockholm Pride: Skyddar lagen dig mot kränkande särbehandling på jobbet? Vilket ansvar har du, din chef och var vänder du dig om du drabbas?

13:00 - 13:45 Kulturhuset Stockholm

Välkommen till ett seminarium som handlar om din arbetsmiljö ur ett HBTQ-perspektiv. Hur fungerar det egentligen på jobbet till vardags eller om det blir problem för dig?

Från den 31 mars 2016 finns nya regler om organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De ska vara anpassade till dagens arbetsliv och ska förtydliga vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men hur ser det egentligen ut och kan vi förvänta oss ett bättre och mer förebyggande arbete nu?

- Ändrar de nya reglerna något i praktiken på våra arbetsplatser? 
- Kan det ökade ansvaret på chefer göra det lättare att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och minska den kränkande särbehandling som kan drabba exempelvis HBTQ-personer? 
- Finns det andra och bättre sätt att förebygga problem? 

Medverkar gör:

Göran Arrius, ordförande Saco
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Richard Mårtensson, HR-chef Falu kommun och Västerviks kommun
Fler medverkande kan tillkomma. 

Moderator: Anna Kopparberg, Saco

Frågor? Kontakta Pär Karlsson, 072-217 44 43, par.karlsson@saco.se