TISDAG 25 APRIL - ONSDAG 26 APRIL

Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Ingenjörer deltar i Innovationsriksdagen 25 april kl 12.00 till 26 april kl 15.00 i Norrköping och Linköping

Fokus är potentialen i digital transformation där samhällsutmaningar möter Innovationsupphandling och Corporate Venturing.

Smart energi, urban hållbarhet och möjlighetsdriven integration. När storbolag och städer möter startups kan vi tillsammans omvandla de stora behoven till ännu större affärsmöjligheter. Därför deltar vi i innovationssveriges viktigaste event den 25-26 april 2017, i en tid där nya lösningar behövs som mest.

I ett allt hårdare och ekonomiskt kvartalsdrivet affärsliv är effektiva innovationsprocesser en konkurrensfördel. Ingenjörer är väl rustade att se innovationsmöjligheterna, men att driva processen och tydliggöra affärsnyttan är en kompetens som ständigt behöver utvecklas och anpassas efter nya affärsmodeller och ekonomiska förutsättningar. Därför erbjuder förbundet utbildningen Leda Innovation. Vi vill också utveckla ekosystemet för att skala upp nya teknikföretag, samt skapa förutsättningar för fler innovationer och nya teknikföretag. Detta kommer vi prata om under Innovationsriksdagen.

Sveriges Ingenjörers Peter Larsson, Anders Hallgren och Staffan Bjurulf deltar i Sveriges Innovationsriksdag, Peter Larsson i paneldebatt.

Mer information om programmet finns på Innovationsriksdagens webbplats.

Följ @ingenjorerna på twitter #SIR17