2. Vilket kollektivavtal gäller för dig?

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal ta i så fall reda på vilket avtal du omfattas av. Skillnaderna mellan olika avtal är i vissa delar omfattande, inte minst gäller detta skyddet vid barnrelaterad ledighet. Förmånerna skiljer sig bland annat avseende skyddets omfattning och hur länge det gäller. Tydligast märks avtalsskillnaderna för den som drar ut på ledigheten över tiden och som under en följd av år väljer att jobba deltid. Bäst inkomst- och pensionsskydd har du i kommunal sektor tätt följt av statlig sektor.