Vilken entreprenörstyp är du?

Entreprenologen Stefan Lindström har skapat Entreprenörprofiltestet, EPT, tillsammans med legitimerade psykologen Hans Olle Frummerin. Det är baserat på Lindströms forskning och kunskaper om entreprenörer och Frummerins forskning och kunskaper om psykologi och tester.

Läs mer om testet