Arrius och Strandhäll diskuterar chefers ohälsa

Chefer drabbas allt oftare av psykisk ohälsa. Det är en farlig utveckling då det ger en dominoeffekt och påverkar övriga medarbetare. Efter Sacos nya rapport om chefers psykiska ohälsa vill Socialministern och Sacos ordförande tillsammans lyfta frågan på allvar och vända den negativa trenden.

Publicerad: Torsdag 17 maj 2018

Senast uppdaterad: Torsdag 17 maj 2018

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Chef

Sacos nya rapport visar att chefer oftast är ensamma i sin yrkesroll och har en mycket hög arbetsbelastning. Värst drabbade är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor.

- Sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna på fritiden. Det är oacceptabelt, säger Göran Arrius, ordförande Saco

Det gränslösa arbetet är speciellt utmärkande för chefer. Arbetssättet gör det svårt att skilja på vad som är arbetstid och ledighet. Utrymmet för återhämtning räcker inte till vilket är avgörande för ett hållbart arbetsliv visar rapporten.

- Psykisk ohälsa är vår tids vanligaste folkhälsosjukdom. I Sverige måste alla partier och hela samhället ta ansvar för att vända trenden. En avgörande del av det arbetet gör facken, arbetsgivarna och staten ihop. Det gör vi gemensamt genom att hitta lösningar för att färre ska bli sjuka av sina jobb, säger Annika Strandhäll, Socialminister.

Arbetsmarknadens parter har ett pågående och gemensamt arbete för friskare arbetsplatser, där färre ska bli sjuka av sitt jobb. Arbetet följs upp mellan parterna och regeringen regelbundet. Tillsammans görs arbetet för att få till ett mer hållbart arbetsliv och får ner sjuktalen.

‑ Chefer inom offentlig sektor har oftast ansvar för stora personalgrupper. De måste genast minskas drastiskt så att chefer får sköta jobbet de är anställda för, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

- Det är orimligt att chefer inom offentlig sektor har en så stor press som idag. Vi behöver långsiktigt säkerställa att välfärdens medarbetare både har ett bra och nära chefskap. Välfärdens medarbetare ska inte bli sjuka av sina jobb, säger socialminister Annika Strandhäll.

Enligt Sacos rapport har mer än 60 procent av de tillfrågade cheferna arbetat trots sjukdom för att ingen annan kan göra jobbet.

-  Varken chefer eller övriga medarbetare ska behöva arbeta när de är sjuka. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter och checklistor för att främja en hållbar arbetsmiljö och som alla företag bör ta del av, säger Göran Arrius ordförande Saco.

 

Göran Arrius och Annika Strandhäll deltog i ett samtal i Aftonbladet morgon den 17/5 i frågan klockan 07:15.