Mer pension för pengarna för drygt en miljon anställda inom kommun- och landstingssektorn

Kraftigt sänkta avgifter i KAP-KL och ökad transparens. Det är resultatet av de kommunala avtalsparternas arbete med nya anslutningsvillkor för försäkringsbolag som vill vara ett valbart alternativ för anställda inom kommun- och landstingssektorn.

Publicerad: Fredag 9 sep 2011

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Avgifterna sänks nu kraftigt för de liv- och fondförsäkringsprodukter som valbara bolag tar ut i det kommunala tjänstepensionsavtalet KAP-KL. De sänkta avgifterna innebär att en anställd kan få 33 000 kr mer vid sin pensionering. Dessutom sänks även avgifterna för tidigare intjänat pensionskapital från 2014. Då införs även rätten att flytta sitt pensionskapital från ett bolag till ett annat.

Från den 1 januari 2012 sänker de valbara bolagen sina avgifter med i genomsnitt 62 procent på hela produktutbudet. För en 45-årig kommun- eller landstingsanställd innebär avgiftssänkningen att det samlade pensionskapitalet vid 65 års ålder kan öka med ca 7 procent. Med en månadslön på 30 000 kr motsvarar det en ökning av pensionskapitalet med cirka 33 000 kr. Med en månadslön på 21 000 kr kan ökningen bli cirka 23 000 kr. För en 25-åring kan de nya lägre avgifterna betyda att pensionskapitalet vid 65 år ökar med hela 16 procent.

Detta är resultatet av det arbete som de kommunala avtalsparterna SKL, Pacta, OFR, Kommunal och AkademikerAlliansen genomfört. Arbetet har resulterat i begränsningar av hur höga avgifter de deltagande bolagen från den 1 januari 2012 får ta ut för sina produkter samt en ökad jämförbarhet av bolagen och deras produkter. Det innebär att avgiftsnivåerna hos de valbara försäkringsbolagen samt avtalsområdets ickevalsalternativ nu hamnar i nivå med övriga sektorer. Dessutom införs från den 1 januari 2014 även lägre avgifter för tidigare inbetalda premier samt flytträtt för hela pensionskapitalet.

- Vi är mycket nöjda med att så många bolag vill vara med och att de sänkt avgifterna ordentligt. Utbudet kännetecknas dessutom av en stor mångfald och hög kvalitet på produkterna. Nu ser vi ser fram emot en fortsatt utveckling och förbättring av utbudet, säger parterna.

Hela utbudet med alla valbara bolags produkter i KAP-KL kommer från den 15 november att finnas redovisade på de tre kommunala valcentralernas hemsidor; www.pensionsvalet.se, www.valcentralen.se samt www.electum.se.

- För oss parter har det varit viktigt med transparens och öppenhet i redovisningen av avgifter och produkter. Därför är valblanketten och valcentralernas hemsidor utformad så att bolagens produkter redovisas med avgifter, avkastning och betyg samt information om solvenskvot och livslängdsantaganden . Vi är övertygade om att detta kommer att gynna spararna och successivt ge förbättrade priser och produkter genom att konkurrensen mellan deltagande bolag blir tydligare, avslutar parterna.

Avtalsparterna:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) – En uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för 14 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor. OFRs kommunala medlemsförbund organiserar tillsammans cirka 450 000 anställda.

Svenska Kommunalarbetareförbundet – Det största fackförbundet på avtalsområdet.

AkademikerAlliansen – En organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn med 17 Saco-anslutna förbund.

För mer information kontakta:

Niclas Lindahl (SKL/Pacta). Mobil: 072-728 31 39
Åsa Forsberg (OFR). Mobil: 070-682 93 81
Anne-Maria Carlsgård (Kommunal). Mobil: 070-310 01 29
Ossian Wennström (AkademikerAlliansen). Mobil: 070-945 00 23