Mycket olycklig kombination av finans- och penningpolitiken

Bibehållet överskottsmål och en oförändrad reporänta är en olycklig kombination i ett läge där arbetslösheten uppgår till 8 procent. Det är nu hög tid att prioritera kampen mot arbetslösheten. Det säger Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco, efter att regeringen idag presenterat vårbudgeten och riksbanken meddelat sitt senaste räntebeslut.

Publicerad: Onsdag 9 apr 2014

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Skatter

Idag har Sveriges medborgare fått två viktiga besked. Regeringen har meddelat att finanspolitikens viktigaste mål är att överskottsmålet ska nås till 2018. Och riksbanken sänker inte reporäntan trots att inflationen har legat under målet under en lång tid och förväntas göra så även framöver.

- Detta kan omöjligen sammantaget vara en välavvägd policymix i ett läge där arbetslösheten uppgår till 8 procent. Det är nu hög tid att prioritera kampen mot arbetslösheten, säger Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco.

Enligt Konjunkturinstitutets prognoser kommer arbetslösheten vid årsskiftet 2015/2016 ha legat över sin långsiktiga jämviktsnivå i över 7 år. Det är förstås viktigt att samla i ladorna under högkonjunkturår för att kunna vidta åtgärder i en efterföljande lågkonjunktur.

Men i ett redan gynnsamt offentlig-finansiellt läge där vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur och arbetslösheten ligger på 8 procent bör finanspolitikens viktigaste uppgift vara att undvika att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer, inte att uppnå ett överskottsmål.

- Arbetslösheten gynnas inte heller av att riksbanken även fortsättningsvis skjuter under inflationsmålet men trots det inte väljer att sänka reporäntan. Riksbanken gör rätt som oroar sig för riskerna med hushållens skulder, men i ett läge där arbetslösheten ligger på 8 procent och inflationsmålet underskrids bör reporäntan sänkas, säger Robert Boije och fortsätter:

- Riskerna med hushållens skulder måste hanteras med andra verktyg. Finansinspektionen har redan vidtagit flera viktiga åtgärder som bolånetak, infört amorteringsplaner och skärpt upp buffertarna i banksystemet. Men det behövs även finanspolitiska åtgärder som biter på kreditefterfrågan. Men här duckar politikerna.

Frågor:
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco, tel. 070-379 54 68
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72