Pressinbjudan: Framtiden för Öresundsregionen

Tillväxten i Öresundsregionen har stannat av och den gemensamma arbetsmarknaden över sundet krymper. Saco anordnar därför ett seminarium på Lunds universitet måndagen den 26 september med representanter för riksdag, näringsliv och akademi om hur vi kan främja en fortsatt rörlighet och möjlighet till gränsöverskridande samarbeten.

Publicerad: Torsdag 22 sep 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 22 sep 2016

Öresundsregionen står för en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP och är hem för närmare 4 miljoner invånare. Förutsättningarna för en dynamisk arbetsmarknad är goda men integrationen över sundet har abrupt stannat av sedan ID-kontrollerna infördes vid årsskiftet.

Antalet pendlare sjunker och allt fler frågar sig om en karriär på andra sidan sundet är värt besväret.

Men ID-kontrollerna är inte den enda orsaken. Ända sedan finanskrisen har antalet pendlare sjunkit och det finns åtskilliga gränshinder som måste undanröjas för att Öresund ska bli en gemensam arbetsmarknadsregion på allvar.

Sacos medlemsförbund samlar 670 000 akademiker och för dem är rörligheten på arbetsmarknaden central. Saco anordnar därför ett seminarium måndagen den 26 september på Lunds universitet om hur vi kan främja en fortsatt rörlighet och möjlighet till gränsöverskridande samarbeten.

Medverkande är Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren; Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan; Per Eriksson, före detta rektor Lunds Universitet och ny vice rektor för forskning vid Högskolan Kristianstad; Rikard Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Göran Arrius, ordförande Saco.

Tid: Måndagen den 26 september klockan 16.15 - 17.45. Inledande mingel med enklare förtäring från klockan 15.30.
Plats: Lunds Universitet – LUX: Aula Nedre

Mer information finns på Sacos webbsida och för ytterligare frågor vänligen ta kontakt med Thomas Jartsell, pressansvarig Saco, på 0709-18 64 31.

Välkommen!