Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2026

Hur kan arbetsmarknaden se ut för psykologer, beteendevetare, bibliotekarier och biomedicinska analytiker år 2026? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Publicerad: Tisdag 28 sep 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 28 sep 2021

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Framtidsutsikter är en årlig genomgång som presenterar prognoser för ett 60-tal olika akademikeryrken på fem års sikt. Prognoserna har tagits fram av Sacos 21 medlemsförbund, som är experter på sina respektive högskoleyrken. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att underlätta för blivande studenter att göra ett medvetet studieval. Målet är att ingen ska ångra sin utbildning och att studievalet ska göras med god kunskap om den framtida arbetsmarknaden. 

Trots en ökad arbetslöshet och osäkerhet under pandemin, ser framtiden ljus ut för flertalet akademiker. Att utbilda sig har historiskt alltid varit den säkraste vägen att undvika arbetslöshet. De flesta som börjar läsa en högskoleutbildning nu kommer att ha goda chanser att få jobb efter examen. Bara ett fåtal yrkesgrupper kommer ha svårt att få jobb om fem år, exempelvis beteendevetare och hälsovetare.
 
Bäst jobbchanser har de som kan tänka sig en karriär inom offentlig sektor. Bibliotekarier, psykologer och biomedicinska analytiker kommer ha lätt att få jobb efter avslutad utbildning. För biblioteken väntas stora pensionsavgångar, och behovet av psykologer och biomedicinska analytiker har ökat inte minst som en följd av pandemin. Att det råder liten konkurrens om jobben behöver dock inte enbart vara något positivt, då en orsak kan vara lågt löneläge och/eller tuffa arbetsvillkor. 

Så tolkar du prognoserna 
Prognoserna i den här rapporten tillsammans med de andra delarna i Sacos bokserie om studieval ska inte bara vara ett stöd utan även inspirera dig som väljer. Prognoserna i Framtidsutsikter är indelade i tre huvudområden – liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben – och bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden. Prognoserna är också uppdelade i en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna. Prognoserna är också markerade med ett osäkerhetstal. Ett på skalan är låg osäkerhetsgrad och fem en hög grad av osäkerhet. Tänk på att en prognos som är i balans ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb. En situation med liten konkurrens om jobben kan bero på att det finns vissa problem. Ställ dig frågan varför och försök ta reda på varför så få har sökt sig till det här yrket. 

I rapporten hittar du också kontaktuppgifter till Sacoförbunden som gjort prognoserna. Hör gärna av dig direkt till de olika Sacoförbunden om du har frågor och vill ta reda på mer om de utbildningar som du är nyfiken på. 

Kontaktpersoner

Pälle Kamali, Kommunikatör
palle.kamali@saco.se

08-613 48 84