R 57.21

Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet

Senast uppdaterad: Tisdag 17 aug 2021

I promemorian föreslås hur rättsakterna i det s.k. mobilitetspaketet ska genomföras och kompletteras nationellt.

Med mobilitetspaketet avses här de ändringar i EU:s trafiktillstånds- och godsförordningar och EU:s förordningar om kör- och vilotider och färdskrivare som antogs den 15 juli 2020 samt ett direktiv med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och om kontroll av vägarbetstidsdirektivet som antogs vid samma tillfälle.

Departement: Infrastrukturdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2021-10-15

Sacos svarstid: 2021-10-29

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06