Utbildning straffbart? 2010

I Utbildning straffbart? beskrivs hur trygghetssystemen, studiemedelssystemet och socialförsäkringarna, fungerar för studenter. Rapporten har tagits fram genom ett samarbete mellan Saco Studentråd, Uppsala studentkår, Umeå studentkår och Stockholms universitets studentkår.

Publicerad: Onsdag 3 nov 2010

Nyckelord:
Socialförsäkringar,
Utbildning & forskning

Utbildning straffbart? är en genomgång av studenters sociala och ekonomiska villkor. Rapporten visar hur socialförsäkringarna är uppbyggda och anpassade efter arbetstagare, och därmed är dåligt anpassade till personer som studerar.

Utbildning straffbart? pekar på hur studenterna gång på gång faller igenom skyddsnäten, eftersom hålen helt enkelt är för stora. Rapporten beskriver också de ekonomiska problem som många studenter har. Men i rapporten presenteras inte bara problem, utan även lösningar.

Några av de förslag som presenteras i rapporten

  • Avskaffa den övre åldersgränsen på 29 år för personer utan barn, för att få bostadsbidrag.
  • Inför en möjlighet för studenter att få a-kassa som en omställningsförsäkring efter examen, innan första jobbet.
  • Utred införandet av en frivillig s-kassa, en försäkringslösning liknande arbetslöshetsförsäkringen för studenter.
  • Ta bort reglerna om att studenter måste uppbära studiemedel under samtliga poäng för att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI.
  • Inför vite för det lärosäte som inte aktivt motverkar att skuggdoktorander finns vid deras lärosäte. 

Utbildning straffbart? 2010 är den sjunde upplagan av rapporten. Den första kom 1997 och hette då "Studenten i trygghetssverige". Rapporten har sedan dess utkommit ungefär varannat år.  

Webbsändning

Se presentationen av Utbildning straffbart 2010 och det påföljande panelsamtalet med Irene Wennemo, huvudsekreterare för Socialförsäkringsutredningen, Stig Orustfjord, överdirektör för Försäkringskassan, och Kerstin Borg Wallin, generaldirektör för CSN.