Saco ❤︎ Pride

För oss är det en självklarthet att stödja
hbtqi-personers rättigheter.

Kunskap och kompetens ska löna sig,
oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning eller identitet.

Hbtqi-frågor är fackliga frågor
– alla har rätt till en bra arbetsmiljö.

  • Sacoförbunden – din partner på jobbet

    Saco och förbunden arbetar för ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Vår grundsyn är att utbildning ska löna sig och att arbetsmarknaden är en plats där olika kompetenser skall trängas och komplettera varandra.