Saco på Pride

Vi stöder hbtq-personers rättigheter.

Kunskap och kompetens ska löna sig,
oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning eller identitet.

Hbtq-frågor är fackliga frågor
– alla har rätt till en bra arbetsmiljö.

 

Stockholm: 31 juli - 3 augusti

  • Sacoförbunden – din partner på jobbet

    Kan du vara dig själv på jobbet? Eller vad vad krävs för att du skulle kunna vara dig själv på jobbet? Kom till Sacos tält i Pride Park och bidra med ditt svar på frågan!