Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Saco studentråds förslag för fler akademiker i bristyrken

I veckan kom Sacos årliga rapport Framtidsutsikter som visar utsikterna för nyexaminerade och yrkeserfarna akademiker år 2026. Läs Saco studentråds förslag för fler akademiker i framtida bristyrken.

I veckan kom Sacos årliga rapport Framtidsutsikter som visar utsikterna för nyexaminerade och yrkeserfarna akademiker år 2026. Överlag är det en positiv läsning för den som tänker börja plugga de kommande par åren. Saco tror att det kommer att vara liten konkurrens om jobben på hela 30 av de 54 yrkesgrupper som analyseras i rapporten. I ytterligare 19 yrkesgrupper kommer det att råda balans, och bara i fem kommer det vara stor konkurrens om jobben.

Särskilt bra är det för yrkesgrupper inom vården och i kommunal sektor, som till exempel lärare, socionomer, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Naturligtvis är vi i Saco studentråd positiva till att det ser ljust ut på arbetsmarknaden för så många av våra medlemmar. Men för att Sverige ska klara den framtida kompetensförsörjningen krävs att fler unga väljer att utbilda sig inom bristyrken, vilket i sin tur kräver reella satsningar inom högskolesektorn.

Saco studentråds förslag för fler akademiker i framtida bristyrken:

  • Stoppa räntehöjningen på studielånet. Regeringen har föreslagit att höja räntan på studielånet med 900%, för att finansiera det föreslagna omställningsstudiestödet. När studielånet ska finansiera andra delar av budgeten än kostnaderna för lånet så skapar det ett incitament att inte studera.
  • Mer satsningar för att motverka psykiska ohälsan för studenter. Personer som drabbas av psykisk ohälsa tidigt i livet och inte får rätt stöd löper större risk att ha ett arbetsliv som präglas av psykiska problem. Det är fel gentemot individen och samhällsekonomiskt olönsamt. Läs mer om Saco studentråds förslag för att stärka studenthälsan här.
  • Stärkt studie- och yrkesvägledning i grund och gymnasieskolan. För att fler studenter ska välja att utbilda sig inom bristyrken krävs dels att de som söker har koll på vilka kompetenser som behövs på arbetsmarknaden i framtiden, dels att sökande har fått träffa personer med olika erfarenheter och arbeten. Därför anser Saco studentråd att studie- och yrkesvägledningen bör stärkas, och vara ett inslag i skolan redan från första klass.
  • Ökade möjligheter att anpassa sina studier till behoven på arbetsmarknaden. De flesta studenterna gör idag aktiva val inom ramen för sina utbildningar för att vara mer attraktiva på arbetsmarknaden vid examen, enligt en undersökning som Saco studentråd genomfört som släpps runt årsskiftet. Därför är det viktigt att studenter ges reella möjligheter att anpassa sina studier utifrån kompetensbehovet på arbetsmarknaden.
  • Ökade möjligheter till att möta arbetslivet under studietiden. En förutsättning för att veta hur ens studier kan anpassas till arbetsmarknaden är att man har kunskapen kring vilka kompetenser som efterfrågas. Därför är det viktigt att studenter har tillgång till mer verksamhetsförlagd utbildning eller bra praktik inom ramen för sina utbildningar.
Publicerad: 2021-10-04

Senast uppdaterad: 2021-10-04

Dela sidan