Personuppgiftslagen

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter.

Publicerad: Måndag 27 mar 2017

Senast uppdaterad: Måndag 27 mar 2017

När du ställer frågor till universitet/högskolor via Sacos webbplats kommer din e-postadress och dina val att sparas så att vi kan följa upp om du har fått bra svar på dina frågor.

Saco ansvar för all behandling av dina personuppgifter, vilken sker i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Saco är skyldig att på din begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida det finns personuppgifter om dig registrerade hos Saco och vilka uppgifter som i förekommande fall behandlas. Om du vill ha sådan information måste du inkomma med en skriftlig och undertecknad ansökan till Saco.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.