Miljökonsult/hydrogeolog

Emil arbetar som miljökonsult/hydrogeolog på Sweco i Malmö med att se till att deras kunder bidrar till ett hållbart uttag av grundvatten och att våra gemensamma grundvattenresurser inte överutnyttjas

Hur kom det sig att du valde att plugga miljövetenskap?

Det är en bred utbildning där stora möjligheter finns att specialisera sig under utbildningen. Mitt miljöintresse var brett och jag visste inte direkt vad det var jag vilja syssla med, då gav miljövetenskap mig möjligheten att först lära mig lite kring de olika miljöområden för att sedan besluta vad man mer vill inrikta sig mot.

Var utbildningen svår?

Då utbildningen är bred och går inom flera discipliner på universitetet kommer förmodligen de flesta uppfatta någon av kurserna som svår, medan andra som lättare. Beror helt enkelt lite på vad man har fallenhet och intresse för!

Berätta kort om ditt jobb, vad innebär det att jobba med Miljö- och hållbarhet?

Jag arbetar som miljökonsult/hydrogeolog på Sweco i Malmö. Där arbetar vi med tillståndsansökningar för bortledning av grundvatten enligt 11 kap Miljöbalken. Vi ser till att våra kunder bidrar till ett hållbart uttag av grundvatten och att våra gemensamma grundvattenresurser inte överutnyttjas utan finns kvar även för framtida generationer.

Blev det som du hade tänkt från början?

Absolut inte! Men det blev väldigt bra. Jag var till en början lite mer inriktad mot klimat, men desto mer jag studerade geologi och grundvatten insåg jag att det var detta jag ville hålla på med.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Kombination av arbete ute i fält och inne på kontoret. Alla hjälpsamma kollegor. Samt det faktum att det faktiskt känns som man är med och bidrar till en mer hållbar utveckling.

Finns det något med ditt jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Man kan mer än vad man tror. Utbildningen inom miljövetenskap gör att du har större kunskaper inom ditt ämne än vad du kanske tror när du kommer ut i arbetslivet. Tro på dig själv och lita på vad du kan.

Vilket råd skulle du ge till andra som funderar på att studera till miljövetenskap?

Vad öppen för att saker kan förändras och följ det du känner att du är mest intresserad av!