Utbildning för att bli arbetsterapeut

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Huvudämnet är arbetsterapi, men du läser också medicin (anatomi och sjukdomslära), samhälls- och beteendevetenskap (psykologi och pedagogik). Studierna handlar om att förstå människors aktivitetsförmåga i olika miljöer och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Verksamhetsförlagd undervisning (praktik) ingår som en viktig del av utbildningen. Under dessa studier får du tillämpa dina teoretiska kunskaper och lär känna de arbetsfält där arbetsterapeuter är verksamma.

Utbildningens längd

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) och leder fram till en arbetsterapeutexamen som berättigar till legitimation. Legitimationen söks hos Socialstyrelsen.

Här kan du studera

Arbetsterapeututbildning finns på följande universitet/högskolor: Hälsohögskolan i Jönköping, Karolinska Institutet, Linköpings universitet (Campus Norrköping), Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

På Luleå tekniska universitet kan du studera på distans.

Inriktningar & vidareutbildning

Utbildningsorterna har något olika utbildningsprofiler. Ta därför kontakt med respektive universitet/högskola för närmare information, eller läs mer på www.studera.nu.

Som arbetsterapeut kan du välja att utveckla dig till specialist i arbetsterapi eller till ledare, pedagog eller forskare. Dessa utvecklingsvägar ser olika ut och tar olika lång tid att uppnå.

Efter avslutad arbetsterapeutexamen finns möjlighet till fortsatta studier i arbetsterapi; magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen. För att bli specialist i arbetsterapi krävs både fördjupad kunskap i arbetsterapi och genomgången specialistutbildning.

Specialistutbildningen hålls i Sveriges Arbetsterapeuters regi.