Utbildning för att bli civilingenjör

Utbildningens längd

Utbildningen till civilingenjör omfattar 5 års studier (300 hp) och leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Se studera.nu för ytterligare information.

Här kan du studera

Civilingenjörsutbildning finns vid Blekinge tekniska högskola, Chalmers i Göteborg, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Linköpings tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet samt, från och med hösten 2018, Jönköping University.

Även andra högskolor kan ibland erbjuda civilingenjörsprogram i samarbete med någon av högskolorna ovan. Den kortare (3 år) högskoleingenjörsutbildningen finns på dessa och ytterligare några högskolor (se detta avsnitt).

Inriktningar & vidareutbildningar

Civilingenjörsexamen ges inom ett stort antal teknikområden. Efter examen finns möjlighet att söka sig vidare till forskarutbildning.

Det finns även alternativ med så kallad öppen ingång. Där läser studenterna under ett första år (vanligtvis) samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter, innan de slutligen väljer inriktning.

Studenter som saknar behörighet för ingenjörsstudier har rätt att komplettera sina gymnasiebetyg med de kurser som saknas i kommunal vuxenutbildning, eller har möjlighet att söka (i konkurrens) till ett förberedande tekniskt basår i högskolan.

För generell information om utbildningssystemet, se även det inledande avsnittet om högskolestudier.