Sacoförbund och källa

För mer information kan du vända dig till fackföreningen Kyrkans Akademikerförbund, www.kyrka.se.