Utlandsstudier

Det finns stor möjlighet till internationellt utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå vid samtliga fysioterapeututbildningar i Sverige. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen. Kontakta även här det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Fysioterapeutyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till http://studera.nu utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (www.wcpt.org). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets fysioterapeututbildningar.