Arbetsmarknad idag för folkhälsovetare

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben - det finns fler utbildade än det finns jobb. För erfarna: Idag stor konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter