Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Behörighetskraven varierar något. Vanligast är områdesbehörighet 5/A5 och 15/A14 eller bara grundläggande behörighet.

Läs om behörighet på respektive utbildnings träffbeskrivning när du söker på utbildningen på  www.studera.nu .

Kolla på  utbildningar på flera högskolor då variationer kan förekomma.