Utlandsstudier

Se under Naturvetare eller kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den engelska examensbenämningen är Master of Science in Horticulture. Se under naturvetare.