Bra att tänka på

Arbetstider

Antalet fasta anställningar minskar, och det blir vanligare att man som journalist antingen arbetar som frilans, med eget företag, eller att man anställs inom ett bemanningsföretag för att sedan bli uthyrd till arbetsgivare.

Förmågor

som en journalist behöver ha eller utveckla:

  • Egenansvar: Det krävs ett stort eget ansvar, både för teknik och innehåll.
  • Självständighet: Ensamarbete blir vanligare, så man måste kunna arbeta självständigt.
  • Informationssökning: Det är mycket viktigt att veta hur man söker information och undersöker fenomen.
  • Retorisk förmåga: Förmåga att likt en skådespelare illustrera det som sägs, både med mimik och kroppsspråk är viktigt.
  • Stresstålig: Den ökande omfattningen av ensamarbete ställer stora krav på stresstålighet. Arbetet görs ofta under tidspress.
  • Tidshantering: Punktlighet och noggrannhet och förmåga att planera och använda sin egen tid till att samordna flera olika moment har stor betydelse i jobbet som journalist.
  • Journalisten måste kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift.
  • I yrket krävs en god förmåga att ha kontakt med människor.
  • Journalister måste vara beredda på ständig teknisk utveckling.