Behörighet

För antagning krävs allmän behörighet för högskolestudier (dispens kan ges) och tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagningsprov i musik- och gehörslära, orgel, piano, sång och harmonilära. För att få kantorsexamen och behörighet till kantorstjänst krävs dessutom Svenska kyrkans grundkurs. Den är en termin lång och ges vid ett tiotal av Svenska kyrkans folkhögskolor.