Behörighet

För den grundläggande högskoleutbildningen krävs de behörighetskrav som gäller för respektive högskoleutbildning. För utbildning på avancerad nivå och forskarnivå gäller dels de grundläggande behörighetskraven, dels de särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning/ämne. Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.