Var och hur kan man arbeta med miljö

Miljöutbildade kan arbeta med miljöfrågor på alla arbetsmarknadens sektorer och i alla branscher. Uppgiften är ofta att hjälpa en verksamhet att arbeta på ett hållbart sätt. De flesta större företag har idag en miljösamordnare, miljöchef eller en miljöstrateg. Allt oftare har företag också en hållbarhetschef eller -strateg som utöver miljö även arbetar med social hållbarhet eller mänskliga rättigheter. Många miljökunniga naturvetare arbetar också som handläggare eller utredare på kommuner och myndigheter. En roll som blivit allt vanligare är att arbeta som konsult.

Miljövetare arbetar med att försöka lösa miljöproblem genom olika styrmedel som till exempel miljörevision och miljöcertifiering. Rådgivning, information och utbildning kring miljöfrågor är andra viktiga uppgifter. Ofta arbetar den miljöutbildade med miljöanalys, ledning, samordning och anpassning. Att leda olika typer av miljöprojekt är en annan vanlig arbetsuppgift.

Vanliga titlar är miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöinspektör), handläggare, miljökonsult, miljöutredare och projektledare. Naturvetarna bedömer att det finns ca 8 000 miljöutbildade i Sverige.

MILJÖ- OCH HÄLSO-SKYDDSINSPEKTÖR

Läs mer här