Var och hur kan man arbeta med miljö

Miljöutbildade kan arbeta med miljöfrågor på alla arbetsmarknadens sektorer och i alla branscher. Uppgiften är ofta att stödja en verksamhet att arbeta på ett hållbart sätt. De flesta verksamheter har idag en miljösamordnare, miljöchef eller en miljöstrateg. Allt oftare finns också en hållbarhetschef eller -strateg som utöver miljö även arbetar med social hållbarhet eller mänskliga rättigheter. Många miljökunniga naturvetare arbetar också som handläggare eller utredare på kommuner och myndigheter. En roll som blivit allt vanligare är att arbeta som konsult.

Miljövetare använder olika verktyg som till exempel miljö- och hållbarhetsrevision och certifiering för att hålla nere en verksamhets miljöbelasting och göra den mer hållbar. Rådgivning, information, utbildning miljöanalys, projektledning, samordning och utveckling av verksamhetens hållbarhetsarbete är arbetsuppgifter som ofta förekommer.

Vanliga titlar är miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöinspektör), handläggare, miljökonsult, miljöutredare och projektledare. Naturvetarna bedömer att det finns ca 8 000 miljöutbildade i Sverige.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR

Läs mer här