Bra att veta

Psykologer blir mer och mer efterfrågade inom nya områden i samhället.