Sacoförbund och källa

Sveriges Farmaceuter är ett Sacoförbund med cirka 6700 medlemmar som organiserar Sveriges apotekare och receptarier. Sveriges Farmaceuter är den enda organisation som enbart för apotekares och receptariers villkor och utveckling på arbetsmarknaden.
Mer information finns på www.sverigesfarmaceuter.se