Hur utbildar man sig till socionom?

Socionomutbildningen innehåller bland annat socialt arbete, samhällsvetenskap, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

På flera orter kan man i dag utbilda sig till socionom med olika profiler, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Det finns även skolor som riktar in sig på etik och diakoni eller interkulturellt och internationellt arbete.

Utbildningens längd

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Se mer på www.studera.nu

Här kan du studera

Institutioner för socialt arbete finns vid universiteten i Göteborgs universitet, Linnéuniversitet (Kalmar och Växjö), Karlstad universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet (även Campus Helsingborg), Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet Uppsala universitet och Örebro universitet. Utbildningen ges också vid följande högskolor: Ersta Sköndal högskola i Stockholm, Högskolan i Gävle, Dalarnas högskola, Hälsohögskolan i Jönköping, Malmö högskola och Mälardalens högskola.

Socionomutbildningen innehåller en samhällsvetenskaplig grundkurs i det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete, inklusive studiepraktik och fördjupande studier med valfria inriktningar.