Saco studentråds Ledarskapsutbildning 2017:     Facket i framtiden – gränslös arbetsmarknad.

För fjärde året i rad anordnar Saco studentråd ledarskapsutbildningen för federationens aktiva studentmedlemmar. Under en intensivutbildning i augusti erbjuds deltagarna kompetensutveckling inom ledarskap på olika nivåer och arenor. Temat för årets utbildning är "Facket i framtiden - gränslös arbetsmarknad".

Publicerad: Måndag 7 mar 2016

Senast uppdaterad: Söndag 30 apr 2017

Antagningen är nu öppen. Information om hur ni ansöker finner ni längst ner på sidan.

För fjärde året i rad ordnar Saco studentråd en ledarskapsutbildning för studentaktiva som har eller är nyfikna på en ledarroll i organisationen. I ett sensomrigt Stockholm kommer tolv deltagare under fem dagar att få lära känna varandra och lära känna spännande ledare - men framför allt lära känna sig själva. Har du ett ledaruppdrag inom din studentsektion idag? Eller är du intresserad av att söka ett sådant i framtiden? I så fall är den här utbildningen precis rätt för dig.

Syftet med ledarskapsutbildningen är att deltagarna ska utvecklas i sin ledarroll. För att nå dit utformar vi upplägget så att deltagarna kommer få möta ledare inom näringsliv, fack och politik. Genom erfarenhetsutbyten, föreläsningar, studiebesök och interaktiva övningar är målet att deltagarna ska bli modigare och tryggare i sina roller som studentfackliga ledare.

Årets tema "Facket i framtiden - gränslös arbetsmarknad" syftar på två saker. Dels vill vi lyfta in det allt mer gränslösa arbetsliv som många upplever, då ny teknik och ökande krav på flexibillitet gör att många behöver vara mer och mer tillgängliga - gränsen för vad som är fritid och arbetstid flyter ihop. Dels vill vi lyfta att vi lever i en allt mer globaliserad värld, där människor, varor och tjänster rör sig över gränser och påverkar många av de ramar som vi tidigare taget för givet gällande fackliga rättigheter i Sverige.

Vi tror att en viktig aspekt av ledarskap är nätverket. Därför kommer deltagarna och arrangörerna att bo tillsammans under kursen för att komma nära varandra. Men nätverkande handlar även om att själv aktivt söka nya kontakter, vilket även kommer framgå av vissa moment av utbildningen.

Utbildningen bygger i år på ett intensivkursupplägg strax innan terminstarten i slutet av augusti. Samtliga deltagare kommer att bo på samma hotell - Scandic Gamla Stan. Själva kursen kommer utgå från Sacos kansli på Lilla Nygatan 14.

 

Ett viktigt urvalskriterium är att du som ansöker skall kunna delta under samtliga utbildningsdagar.

 

När? 21-25 Augusti

Plats? Stockholm

För vem? Tolv förtroendevalda studentmedlemmar inom förbunden i Saco

Kostnad? 4000 kr/deltagare/förbund (täcker resor, kost och logi). Tidigare år har respektive deltagares förbund stått för avgiften - om du är osäker hur det är i år, prata med ditt förbund.

Ansökan? Öppnar 1 maj och stänger 11 juni. Ansökan kommer att publiceras på denna sida.

Antagning? Alla ansökningar kommer att behandlas av en extern valberedning som väljer ut de deltagare som har bäst ansökningar.


 

Instruktioner för ansökan

Svara på följande frågor i ett worddokument:

Namn och efternamn
Förbund
E-postadress
Telefonnummer
Kostpreferenser
1. Gör en kort presentation av vad du studerar och hur det kan vara relevant i ett ledaruppdrag.
2. Beskriv dina tidigare, nuvarande och (eventuella) framtida ledaruppdrag.
3. Hur tror du att ledarskapsutbildningen kan stärka dig som ledare nu och i framtiden, och vad vill du ha ut av den?
4. Hur ser ditt intresse för fackliga och politiska frågor ut?
5. Vad är det som gör att just du bör bli antagen till Saco studentråds ledarskapsutbildning 2017?
Varje fråga får besvaras med max 150 ord.
 
Spara filen i wordformat (.docx). Skicka sedan den tillsammans med ditt CV till carl.hellstrom@saco.se. Även CV:t ska vara i wordformat (.docx).
Skriv "Ansökan till ledarskapsutbildning 2017" i ämnesraden på mailet.

Sista ansökningsdag är 11 juni. Efter det kommer en extern urvalskommitté granska och välja ut de tolv av de sökande som de anser har bäst svar på frågorna ovan. I början av juli kommer ni få besked om ni är antagna till utbildningen.

 

Vi ser framemot din ansökan!

Vänligen, Carl Hellström och Henrietta Flodell

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med
Carl Hellström, Vice ordförande i Saco studentråd, carl.hellstrom@saco.se