Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet

Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet Saco Studentråd är mycket positiva till att regeringen ska ändra reglerna för studiemedel, efter hårt arbete från teknologkårerna och Sveriges Ingenjörer. Det är orimligt att studenter drabbas för att studieplaner och lagar inte är kompatibla. Saco Studentråd har blivit upplysta om att alla utbildningar som i dagsläget har ett annorlunda upplagt studieår kommer att omfattas av den planerade lagändringen, oavsett inom vilken disciplin utbildningen ges. Vi ser det som självklart, och är glada för att även utbildningsdepartementet gör det.

Publicerad: Torsdag 16 dec 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning