Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Bättre matchning på vägen ut i arbetslivet – studenter och arbetsgivare har lösningar

Studenternas utsikter på arbetsmarknaden är inte vad de borde vara. En av tre studenter hittar inte ett tillräckligt kvalificerat arbete efter examen. Samtidigt riktar svenska företag blicken utomlands i jakten på rätt kompetens. Varför fungerar inte matchningen mot arbetsmarknaden bättre?

Det krävs en bättre arbetsanknytning under studietiden för att klara matchningen på svensk arbetsmarknad. I den här rapporten möts studenter och arbetsgivare i ett unikt samarbete kring problemet. Saco studentråd har tillsammans med Teknikföretagen tagit fram en lösningsorienterad rapport som visar att behovet av en förbättrad arbetsanknytning är stort.

Varannan student uppger sig vara missnöjd med arbetsanknytningen på sin utbildning. Det är en missmatch mellan de kunskaper och färdigheter som högskolan lär ut och vad arbetslivet efterfrågar. Idag vilar ett tungt ansvar på den enskilde läraren som inte ges tillräckligt med stöd för att jobba med arbetsanknytning. Det saknas även en kontinuerlig och systematisk uppföljning av arbetsanknytningen i utbildningarna.

En förbättrad kontakt med arbetslivet redan under studietiden skulle långsiktigt öka matchningen mellan kompetens och arbetsmarknad. Utifrån rapportens slutsatser föreslår Saco studentråd och Teknikföretagen följande åtgärder.

Stärk lärosätenas incitament för att jobba med arbetsanknytning i utbildningen

  • Förtydliga högskolans uppdrag att samverka med samhälle och arbetsliv inom ramen för utbildningen.
  • Ge lärosätena i uppdrag att följa upp etableringen bland sina alumner och att kommunicera statistiken till blivande studenter.

Stärk lärosätenas förutsättningar för att jobba med arbetsanknytningen

Investera i högskolans karriärcentrum så att de kan samordna, driva och följa upp arbetsanknytningen. Dessa karriärcenter ska:

  • Ge högskolelärarna strategiskt stöd genom att förmedla goda exempel och hitta fungerande arbetssätt.
  • Etablera långsiktiga kontakter och samarbeten med företag och organisationer.
  • Ge karriärvägledning till studenter, till exempel genom att hjälpa dem att hitta relevanta praktikplatser och sommarjobb.
  • Följa upp alumners upplevelser och erfarenheter och använda informationen som en del i utvärderingen av utbildningens kvalitet och arbetsanknytning.

Rapportförfattare är Anna Johansson. Anna Johansson skrev rapporten ur en students perspektiv när hon läste programmet Civilingenjör och Lärare vid KTH.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Publicerad: 2016-01-21

Senast uppdaterad: 2016-01-21

Dela sidan