Framtidsutsikter - här finns jobben för akademiker år 2025

Hur kan arbetsmarknaden se ut för arkitekter, ekonomer, kemister och lärare år 2025? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Publicerad: Onsdag 25 nov 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 25 nov 2020

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägvalen du gör i livet.
År 2020 har blivit ett svårt år för många, med en unik kris för både
individer och samhället, och många har drabbats på olika sätt. Men vad vi
vet från tidigare kriser är att ekonomin kommer återhämta sig även om vi
inte vet exakt när. Historiken visar också att studier kommer att vara
fortsatt viktigt för att få ett utvecklande jobb och en minskad risk för
arbetslöshet.

Det är viktigt att låta ditt eget intresse styra och låta hjärtat vara med i valet. Samtidigt är det lika viktigt att du tar reda på så mycket det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Saco vill inspirera dig till högskolestudier. Vi vill att så många som möjligt ska kunna hitta en väg fram till sitt drömyrke. Svårigheter att finna information får inte vara ett hinder. Ibland finns fler vägar än du först trodde och ibland krävs uppoffringar i form av tillfälliga anställningar, flytt eller lägre lön. Det viktigaste är att du gör utbildningsvalet medvetet, med öppna ögon och fakta på hand. Då kan du undvika obehagliga överraskningar.

Tänk på att en högskoleutbildning är en investering för hela livet. Den ökar chanserna på arbetsmarknaden och ger personlig utveckling. Den ökar också möjligheterna att få ett spännande och utvecklande yrke. Hur du trivs och lyckas i arbetslivet beror på många olika saker. Men en högskoleutbildning är en mycket bra grund att stå på och att vidareutvecklas ifrån.

Även om akademiker har högst sysselsättning och lägst arbetslöshet i jämförelse med andra grupper på arbetsmarknaden kan även en akademiker drabbas av arbetslöshet. Speciellt tufft kan det vara när du ska ta det första steget ut på arbetsmarknaden. Men ju mer du vet om ett yrkes arbetsmarknad och konjunkturkänslighet, desto bättre kan du också förbereda dig för att hantera eller undvika att hamna i arbetslöshet.

I Framtidsutsikter har vi valt att koncentrera oss på arbetsmarknaden om fem år. Det är viktigt att se framåt redan när du väljer yrkesbana. Saco och Sacoförbunden hoppas att prognoserna i den här rapporten ska vara ett stöd till dig som väljer men vill också att de ska inspirera till att ta reda på mer.

Så tolkar du prognoserna

Prognoserna i den här rapporten tillsammans med de andra delarna i Sacos bokserie om studieval ska inte bara vara ett stöd utan även inspirera dig som väljer. Prognoserna i Framtidsutsikter är indelade i tre huvudområden - liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben – och bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden. Prognoserna är också uppdelade i en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna. Prognoserna är också markerade med ett osäkerhetstal. Ett på skalan är låg osäkerhetsgrad och fem en hög grad av osäkerhet. Tänk på att en prognos som är i balans ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb. En situation med liten konkurrens om jobben kan bero på att det finns vissa problem. Ställ dig frågan varför och försök ta reda på varför så få har sökt sig till det här yrket.

I rapporten hittar du också kontaktuppgifter till Sacoförbunden som gjort prognoserna. Hör gärna av dig direkt till de olika Sacoförbunden om du har frågor och vill ta reda på mer om de utbildningar som du är nyfiken på.

 

Kontaktpersoner

Pälle Kamali, Kommunikatör
palle.kamali@saco.se

08-613 48 84