Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2021

Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2021? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Publicerad: Torsdag 17 nov 2016

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Studieval

Rapporten Framtidsutsikter ger dig som står inför ett studieval en samlad information och lägger en viktig pusselbit för dig som vill göra ett välgrundat val. Arbetsmarknadsbedömningarna i rapporten är en bearbetad sammanställning av ett stort antal arbetsmarknadsprognoser från Sacos förbund. Prognoserna är en viktig del i Sacos studievalspaket.

Framtidsutsikter är ett komplement till den yrkes- och utbildningsinformation som finns i boken Välja yrke. Välja yrke publiceras varje år i samband med Saco Studentmässor och delas bland annat ut till avgångsklasserna i gymnasiet.

Så kan du slippa obehagliga överraskningar

Det är bra att ta reda på så mycket som möjligt när du ska göra ett av ditt livs viktigaste val. Frida Påhlson, syns i år på rapportomslaget, hon läste till lärare årskurs 4-9 i svenska och svenska som andraspråk vid Linköpings universitet.  

– Jag hade sökt mycket information om olika yrken och utbildningar innan jag bestämde mig. Tillslut valde jag en utbildning och ett universitet som jag hade hört mycket bra om berättar Frida Påhlson.  

För den som har möjlighet vill vi också tipsa om att besöka Sacomässan under hösten sista året på gymnasiet. Där kan besökare skapa sig en bild av de olika högskolorna och universiteten runt om i landet. Där kan du fråga insatta personer på plats.

Saco ger varje år ger ut den här uppmärksammade och lästa rapporten. Budskapet i Framtidsutsikter är att det är bra att ta reda på så mycket som möjligt inför studievalet. Det är förstås viktigt att låta det egna intresset styra ditt studieval. Men det är också bra att du som väljer tar reda på hur chanserna att få jobb ser ut, vilka löner och hur arbetsmiljön är bland de yrken eller utbildningar som du är nyfiken på. Då kan du undvika obehagliga överraskningar i efterhand. Är konkurrensen om jobben större inom ditt drömyrke är det smart att på olika sätt, förbereda dig och skaffa ytterligare meriter och erfarenheter, redan under studietiden.

Prognoser för nyexaminerade och erfarna

Prognoserna i den här rapporten tillsammans med de andra delarna i Sacos bokserie om studieval ska inte bara vara ett stöd utan även inspirera dig som väljer. Prognoserna i Framtidsutsikter är indelade i tre huvudområden - liten konkurrens om jobben, balans och stor konkurrens om jobben – och bygger på bedömningar om arbetsmarknaden från Sacoförbunden. Prognoserna är uppdelade i en bedömning för nyexaminerade och en för erfarna. Prognoserna är också markerade med ett osäkerhetstal. Ett på skalan är låg osäkerhetsgrad och fem en hög grad av osäkerhet. Tänk på att en prognos som är i balans ofta visar på en sund arbetsmarknad med goda villkor, rimliga löner och goda möjligheter att få jobb. En situation med liten konkurrens om jobben kan bero på att det finns vissa problem. Ställ dig frågan varför och försök ta reda på varför så få har sökt sig till det här yrket.

I rapporten hittar du också kontaktuppgifter till Sacoförbunden som gjort prognoserna. Hör gärna av dig direkt till de olika Sacoförbunden om du har frågor och vill ta reda på mer om de utbildningar som du är nyfiken på.

Kontaktpersoner

Pälle Kamali, Kommunikatör
palle.kamali@saco.se

08-613 48 84