Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsbrist

När en viss tjänst inte längre kommer att vara kvar, kan bero på minskad efterfrågan, men också på omorganisation, förändrat arbetsinnehåll och ändrade kompetenskrav. Vid arbetsbrist har arbetsgivare rätt att säga upp personal. Arbetsgivaren avgör om arbetsbrist råder. Det har visat sig att gränsen mellan uppsägning av arbetsbrist och personliga skäl har luckrats upp. Arbetsgivare använder arbetsbrist som skäl när det samtidigt delvis finns personliga skäl bakom.