Richard Malmborg

Förste vice ordförande i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenTelefon: 08-613 81 43

E-post: richard.malmborg@sverigesingenjorer.se

Richard Malmborg är förste vice ordförande i Sacos styrelse. Han är jur. kand. och har varit yrkesofficer vid marinen. Han är verksam vid CF sedan 1991 då han anställdes vid förbundet som ombudsman. Åren 1995-2000 var han CF:s förbundssekreterare och blev i juni 2000 utsedd till kanslichef. 2002 tillträdde han som förbundsdirektör i CF, numera Sveriges Ingenjörer.

Sök kontakter